Bilt-Hamber Surfex HD

Økende restriksjoner på bruk av løsemidler gjør at vannbaserte avfettingsmidler blir mer og mer vanlig. Dette har gjort det vanskelig å matche ytelsen til de mindre miljøvennlige produktene. Bilt-Hamber har derimot laget et produkt som overgår de fleste!

PrisNOK129,00 inkl. mva.
Tomt på lager, forhåndsbestilling
Produsent:
Bilt-Hamber
  • Produktinfo
  • Produktinformasjon
  • Produktanmeldelser (0)

Økende restriksjoner på bruk av løsemidler gjør at vannbaserte avfettingsmidler blir mer og mer vanlig. Dette har gjort det vanskelig å matche ytelsen til de mindre miljøvennlige produktene. Bilt-Hamber har derimot laget et produkt som overgår de fleste! Den er så sterk at den kan blandes med opptil 99% vann på enkle jobber.

 

Vi anbefaler følgende blandingsforhold:

1:20-1:40 Forvask
1:5-1:10 Fjerne gamle voks- og poleringsrester før ny voksing
1:10-1:20 Felgrens
1:10-1:15 Motorrom

Fare

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

Vask hendene og eksponert hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter eller lege. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.